کلمه کلیدی: چاپ هزینه صدور روی پاکت کارت سوخت خودروهای نوشماره
  • شرکت پست اعلام کرد

    چاپ هزینه صدور روی پاکت کارت سوخت خودروهای نوشماره

    از این پس روی پاکت کارت سوخت خودروهای نوشماره، توضیحی با مضمون «مالک محترم، در ازاء دریافت این کارت سوخت، مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان هزینه صدور، به مامور پست تحویل دهید. این هزینه مربوط به شرکت نفت است» چاپ می‌شود.