کلمه کلیدی: پیوستن دو فروند زیردریایی به ناوگان نیروی دریایی ارتش