کلمه کلیدی: پیرمحمد ملازهی
  • ملازهی در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد:

    سه مؤلفه مهم تهدید چابهار مذهب، فقر و رقابت اقتصادی درمنطقه است

    کارشناس مسائل شبه‌قاره هند اظهار کرد: عوامل مهمی مانند وجود شکاف مذهبی و البته فاصله شدید فرهنگی و امکانات و نبود رفاه در این منطقه و البته بازار آزاد سرمایه‌گذاری اقتصادی در این منطقه می‌تواند زمینه را برای حضور برخی گروه‌های مخالف فراهم کند.