کلمه کلیدی: پهلوگیری 5 کشتی حامل کالای اساسی در بندر چابهار