کلمه کلیدی: پشت پرده طرح 3 مرحله‌ای آمریکا برای سوریه
  • پشت پرده طرح 3 مرحله‌ای آمریکا برای سوریه

    بحران سوریه ابعاد شناخته نشده ای دارد. ابعادی که باعث شده هنوز این گره بازنشده باقی بماند.درباره ابعاد این بحران و نیز نقشی که تهران برای پایان بخشیدن به آن ایفا کرد، با دکتر حمیدرضا دهقانی پوده، رئیس اداره اول خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.