کلمه کلیدی: پرونده ۷ بدهکار دانه‌ درشت قضایی شد
  • رئیس کل بانک مرکزی:

    پرونده ۷ بدهکار دانه‌ درشت قضایی شد

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر غربی ها در خصوص سازوکار اینستکس جدی و مصمم هستند باید در حدی که به درآمدهای نفتی ما لطمه وارد شده در این جریان پول جاری کنند یا اینکه نفت ایران را پیش خرید کنند.