کلمه کلیدی: پای مهاجرت آهوان می‌لنگد!
  • با احمد بحری، محیط‌بان درباره مراقبت از حیات وحش

    پای مهاجرت آهوان می‌لنگد!

    روز دوشنبه عکسی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شد و خیلی زود دست به دست چرخید و به عکس روز تبدیل شد. عکسی که در دشت سرمازده زنجان مردی را نشان می‌داد که دو بسته علوفه بزرگ در دست دارد و برای گله آهوان این دشت می‌برد.