کلمه کلیدی: پاکسازی هفتگی پارک‌ها و تفرجگاه‌های تهران از عوامل ناامن‌کننده