کلمه کلیدی: پاسخ ایران به هر گونه شرارت احتمالی، قاطع خواهد بود
    • سياسي

    دبیر شورای عالی امنیت ملی:

    پاسخ ایران به هر گونه شرارت احتمالی، قاطع خواهد بود

    دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: ایران با آمادگی کامل هر گونه قصد و اقدامی برای تعرض به کشور و یا منافعش را زیر نظر داشته و به شدید‌ترین وجه به شرارت‌های احتمالی پاسخ قاطع و همه‌جانبه خواهد داد.