کلمه کلیدی: وی با اشاره به این‌که ۵۰ درصد بزرگراه «اهر- تبریز» تاکنون آماده و به زیربار ترافیک رفته است