کلمه کلیدی: وقتی اعراب‌ دنبال شترسواری بودند ایران ارتشش را ساخت