کلمه کلیدی: وزارت کشور: برپایی جشن خیابانی ممنوع است
  • وزارت کشور: برپایی جشن خیابانی ممنوع است

    ستاد انتخابات وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای از همگان خواست برای حفظ آرامش و سهولت تردد مردم و جلوگیری از مزاحمت ها و سوءاستفاده های احتمالی، از حضور در خیابان ها و معابر برای برپایی جشن انتخاباتی خودداری کنند.