کلمه کلیدی: ورود دادستان ایلام به ماجرای آتش‌سوزی بخش «ام آر آی» بیمارستان طالقانی