کلمه کلیدی: واکنش رئیسی به تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان+عکس