کلمه کلیدی: واکنش اتحادیه اروپا به درخواست ترامپ برای پذیرش داعشی‌ها