کلمه کلیدی: واژگون شدن تانکر حامل سوخت مازوت در قزوین (+عکس)