کلمه کلیدی: واقعیت ایران در آیینه یونسکو می‌درخشد/ مسئولان به اهمیت ثبت میراث فرهنگی ایران توجه داشته باشند