کلمه کلیدی: همه محکومان بند نظامی استان ایلام آزاد شدند