کلمه کلیدی: هرچه زمان بگذرد بازگشت به نقطه اول برای ایران و اروپا سخت‌تر می‌شود