کلمه کلیدی: هر اقدامی برای تضعیف دلار خوب است
  • نماینده فرانسوی پارلمان اتحادیه اروپا:

    هر اقدامی برای تضعیف دلار خوب است

    نماینده فرانسوی پارلمان اتحادیه اروپا گفت: دلار فرصتی قانونی و شرایطی غیرقانوی و مجرمانه را برای دخالت آمریکا در امورات مختلف بین المللی فراهم کرده است.