کلمه کلیدی: نیمی از دشت‌های کشور در شرایط ممنوعه قرار دارد
  • قائم مقام وزیر نیرو خبر داد:

    نیمی از دشت‌های کشور در شرایط ممنوعه

    قائم مقام وزیر نیرو گفت: از مجموع ۶۰۹ دشت موجود کشور تعداد ۲۹۰ دشت ممنوعه است و دیگر جایی برای برداشت ندارد و باید فقط برای مصارف ضروری مورد استفاده قرار گیرد.