کلمه کلیدی: نوجوان ۱۶ ساله اراکی از طبقه ششم سقوط کرد +عکس