کلمه کلیدی: نباید بیش از اندازه برای اینستکس ارزش قائل شویم
  • سخنگوی پیشین وزارت خارجه:

    نباید بیش از اندازه برای اینستکس ارزش قائل شویم

    سخنگوی پیشین وزارت خارجه و سفیر پیشین ایران در ایتالیا گفت: ما نباید برای صرف ثبت و اعلام ساز و کار مالی اروپا، ارزشی بیش از اندازه واقعی آن قائل شویم که از یک طرف انتظارات مردم و ناظران را بالا بریم و از طرف دیگر طرف اروپایی را دچار اشتباه محاسباتی کنیم.