کلمه کلیدی: میزان زکات فطره از سوی آیت الله مکارم شیرازی اعلام شد