کلمه کلیدی: میادین میوه و تره بار عید فطر تعطیل هستند