کلمه کلیدی: موافقت رییس جمهور گامبیا برای کناره گیری از قدرت