کلمه کلیدی: موافقت رئیس جمهور با کناره گیری نوبخت از سخنگویی دولت