کلمه کلیدی: مهدیه کرج
  • سردار قاسمی مطرح کرد:

    درس برجام بهتر است یا حسین فهمیده؟!

    یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه امت حزب الله خواهان محاکمه سران فتنه است، گفت: متاسفانه اتاق فکر فتنه از کار نیفتاده است.