کلمه کلیدی: معترضان جلیقه‌ زرد
  • اعتراض به سبک پلیس فرانسه!

    نیروهای پلیس فرانسه که به اضافه کاری و هزاران ساعت حقوق پرداخت نشده خود اعتراض دارند دست کم در یکی از ترمینال‌های فرودگاه شارل دوگل پاریس با کندی اقدام به چک کردن پاسپورت‌های مسافران کردند که این امر منجر به تشکیل صفوف طولانی از مسافران شد.