کلمه کلیدی: مسدود شدن ۷راه ارتباطی در جنوب سیستان وبلوچستان / اسکان ۲۲۵نفر سیل زده