کلمه کلیدی: مزارع گوجه فرنگی
  • گوجه‌کاران بوشهری امسال هم بدشانسی آوردند

    گوجه‌کاران استان بوشهر که سال گذشته به دلیل نبود بازار فروش متحمل خسارت فراوان شده بودند، امسال نیز بخت و اقبالی از کشت این محصول نصیبشان نشد، زیرا این استان هفته گذشته درگیر توفان و بارش باران و تگرگ سهمگینی شد که در چند سال اخیر در این فصل بی‌سابقه بود و خسارات زیادی به مزارع استان به‌ویژه مزارع گوجه‌ فرنگی وارد کرد و امید کشاورزان را برای برداشت کشت دوم بر باد داد؛ کشاورزانی که هنوز پول فروش تضمینی محصول سال گذشته خود به دولت را دریافت نکرده‌اند.