کلمه کلیدی: مرگ دختر ۶ ساله بر اثر شکنجه‌های مرد سنگدل