کلمه کلیدی: مردم سیره مدیریتی رسول اکرم را از مسئولین مطالبه کنند
  • جام جم‌انلاین گزارش می دهد؛

    مردم سیره مدیریتی رسول اکرم را از مسئولین مطالبه کنند

    رفتار پیامبر اکرم (ص) با جهانی که در اطرافش بوده از مشرکین مکه و مدینه و کفار و اهل کتابی که به عنوان معاند بودند، تا جایی که امکان داشته تألیف قلوب بوده است و به عبارتی دلها را به سوی خودش جذب می‌کرده است که قرآن هم در آخر سوره توبه می‌فرماید: "اگر تو مهربان نبودی و اگر نفوذ قلب را نداشتی همه از کنار تو پراکنده می‌شدند."