کلمه کلیدی: مرد معتاد حتی به خواهرش هم رحم نمی‌کرد