کلمه کلیدی: مذاهب دروغین
  • با همت سربازان گمنام امام زمان(ع)

    تعطیلی تعدادی از دفاتر شبکه های ماهواره ای غیر قانونی

    سربازان گمنام امام زمان (عج) با اقدامات اطلاعاتی، دفاتر تولید تعدادی از شبکه های ماهواره ای را که به طور مخفیانه و غیر قانونی فعالیت می کردند شناسایی و با حکم قضایی این دفاتر را تعطیل و عوامل آنها را بازداشت کردند.