کلمه کلیدی: مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی
 • مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد:

  گزارش ایران به آژانس هر ۳ ماه یکبار

  مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت : پس از توافق نهایی، ایران باید گزارش اظهار فعالیت های هسته ای خود را هر سه ماه یک بار به آژانس ارائه کند.

  • دولت

  ظریف در دیدار با آمانو:

  آژانس با عملکرد خود، فضای اعتماد ایجاد کند

  وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به گونه ای عمل کند که فضای اعتماد ایجاد شود تا در پرتو آن همکاری های طرفین تسهیل شود.