کلمه کلیدی: محمد صالح‌جوکار
  • مصوبه‌ای در اثبات بد عهدی آمریکا

    ‌اساس طرحی که کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا تصویب کرده، پیشنهادی از سوی سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات بود که 60 روز فرصت می‌خواستند تا توافق جامع هسته‌ای میان ایران و 1+5 را بررسی کنند.