کلمه کلیدی: محله باغ‌ها و درخت‌ها
    • جامعه

    پرسه در محله طرشت

    محله باغ‌ها و درخت‌ها

    با ساختمان‌ها و برج‌ها و هیاهو و شلوغی خیابان‌های تهران شاید قابل باور نباشد اگر بگویند‌ در‌گذشته همین خیابان‌ها و میدان‌ها، مزارع، باغ‌ها و کشتزار‌های بزرگی بودند که متاسفانه دیگر اثری از آنها نمانده و تنها نشان از آن زمان باغ‌ هایی هستند که هنوز در بعضی از محلات مانند محله طرشت نفس می‌کشند.