کلمه کلیدی: مافیای مهاجر‌کش
  • گزارش جام‌جم از پشت پرده شکار پرندگان مهاجر در شمال کشور

    مافیای مهاجر‌کش

    امید بازگشت، این بار دو‌هفته زودتر از سال گذشته. درنای سفید سیبری، حدود 12‌سال گذشته، چند هزار کیلومتر را از سرزمین‌های شمالی پرواز کرده و برای زمستان‌گذرانی، خود را به ایران رسانده است.