کلمه کلیدی: لیبرالیسم
  • پوتین با انتقاد از تصمیم خروج آمریکا از «آی ان اف»:

    اوضاع منطقه خلیج فارس قابل انفجار است

    رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای با فاینشیال تایمز گفت: اگر آمریکا پیشنهاد روسیه را در زمینه دفاع ضد موشکی قبول کرده بود جهان امروز فرق می‌کرد.

  • یادداشت اختصاصی افروغ برای جام جم آنلاین

    اعتراض جلیقه‌زردها نماد تضاد لیبرالیسم

    نظام سرمایه‌داری با تضادهای چندگانه‌ای روبرو است و چون هیچ‌گاه نتوانسته‌ این تضادها را حل کند بدنبال فرافکنی در خصوص آن است، در این میان مهمترین تضاد شناخته شده تضاد سود و نیاز است که معنای آن این است که سود سرمایه‌داری با نیازهای واقعی مردم سازگار نیست.