کلمه کلیدی: لارستان
  • آنها که هنوز رمضان دارند...

    آنهایی که حلاوت ماه مبارک رمضان را درک کرده‌اند؛ روزهایش لب از خوردن و آشامیدن فرو بستند و شب‌هایش را زنده نگه داشتند و غنیمت شمردند برای خلوت با یار، بهتر از هر کسی می‌دانند و می‌فهمند تلخی روزهای بدون رمضان را؛ ایامی که دیگر نه از سکوت و چشم و گوش فروبستن و حتی کسالت و بی‌حالی دوست‌داشتنی روزهای آن خبری هست و نه از عطر ربنای افطار و چای و خرمایی که گواراترین خوراکی‌هاست و نه از دعای سحر و نیمه‌شب‌های عاشقانه‌اش. حال و هوایی که دوست داشتی اگر توانش بود، همچنان ادامه می‌یافت، اما نه توانش هست و نه پروردگار بیش از این برای جسم و جانت پسندیده است.

  • کتک‌خوردن یک دانش‌آموز از مدیر مدرسه در لارستان

    پدر یک دانش آموز لارستانی اعلام کرد فرزندم را مدیر یک مدرسه کتک زده است که مدیر آموزش و پرورش لارستان فارس در این زمینه گفت: موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است و در صورت تائید، با مدیر خاطی طبق قانون برخورد می شود .