کلمه کلیدی: قطع همکاری ال‌ جی و سامسونگ با ایران تکذیب شد