کلمه کلیدی: قرارداد ۳۰ ساله نفتی با بعضی شرکت‌های خارجی