کلمه کلیدی: قاتل خاموش جان یک شهروند فسایی را گرفت