کلمه کلیدی: فوت یک روحانی و همسرش در پی سقوط به چاله برف