کلمه کلیدی: فقط خریداران سکه از بانک مرکزی مالیات می‌دهند
  • معاون سازمان امور مالیاتی:

    فقط خریداران سکه از بانک مرکزی مالیات می‌دهند

    همزمان با اجرایی شدن طرح مالیات بر خرید و فروش سکه و طرح این پرسش که آیا کسانی که در بازار غیر رسمی سکه خرید و فروش کرده‌اند، مشمول مالیات می‌شوند؛ معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این طرح فقط شامل کسانی می‌شود که از بانک مرکزی سکه دریافت کرده‌اند.