کلمه کلیدی: فروکش کردن حجم ترافیک در محورهای مازندران/فردا کندوان یک‌طرفه است