کلمه کلیدی: فرمانده انتظامی زابل مورد اصابت گلوله قرار گرفت