کلمه کلیدی: فراماسونرها
  • حمید روحانی در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران:

    هدف شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»از دست نرود

    پژوهشگر و تاریخ‌نگار انقلاب اسلامی با بیان اینکه ملت ایران هنوز از جریان مذاکرات هسته‌آی دلواپس و نگران است، به از بیانیه مشترک ایران و 1+5 که شب گذشته منتشر شد سخن به میان آورد و گفت: انتشار این بیانیه نه تنها از نگرانی ملت ایران نکاست بلکه نگرانی‌ها را بیشتر کرد، نکند با این مذاکرات و انتشار این گونه بیانیه‌ها آرمان ملت ایران پایمال شود، خون شهدا پایمال شود. نکند هدف ملت ایران که شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» از دست برود.