کلمه کلیدی: غفلت از ظرفیت های جوانان از دست دادن فرصت هاست
  • حجت الاسلام بابایی:

    غفلت از ظرفیت های جوانان از دست دادن فرصت هاست

    استاد حوزه و کارشناس تخصصی قرآن گفت: مسئولین باید از ظرفیتهای عظیم جوانان کشور در راستای اعتلای فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور بهره مند شوند چرا که غفلت از استفاده از ظرفیت های جوانان هر کشوری به مثابه از دست دادن فرصت ها و شکست های بزرگی خواهد بود.